آرشیو اخبار

حضور ۱۴ دانشگاه از ایران در فهرست سال ۲۰۱۸ رتبه بندی یو.اس.نیوز

حضور ۱۴ دانشگاه از ایران در فهرست سال ۲۰۱۸ رتبه بندی یو.اس.نیوز

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: پایگاه خبری یو.اس.نیوز چهارمین فهرست دانشگاه های برتر دنیا را امروز دوم آبان ماه سال ۱۳۹۶ منتشر کرد. رتبه بندی یو.اس.نیوز یکی از رتبه بندی های معتبر و پرمخاطب در سطح دنیاست که از سال ۲۰۱۵ میلادی اقدام به رتبه بندی دانشگاه ها در سطح جهانی کرده است. یو.اس.نیوز در فهرست نتایج سال ۲۰۱۸ تعداد دانشگاه های مورد ارزیابی خود را از ۱۰۰۰ دانشگاه در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۵۰ دانشگاه افزایش داده است.

ادامه مطلب
تعداد و سهم تولید علم برتر ایران در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت

تعداد و سهم تولید علم برتر ایران در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر دهقانی سرپرست ISC گفت: سهم ایران از تولید علم برتر دنیا به ۲.۹% در سال ۲۰۱۷ میلادی و ۲.۲% در سال ۲۰۱۶ میلادی رسید. در همین زمان سهم ایران از کل تولید علم دنیا بر اساس پایگاه آی.اس.آی ۱.۹% در سال ۲۰۱۷ و ۱.۷% در سال ۲۰۱۶ است.

ادامه مطلب