آرشیو اخبار

بازدید دانشگاه علوم انتظامی امین از مرکز منطقه ای و ISC

بازدید دانشگاه علوم انتظامی امین از مرکز منطقه ای و ISC

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، رییس دانشگاه علوم انتظامی امین، دکتر لطفعلی بختیاری با هیأت همراه از مرکز منطقه ای و ISC در تاریخ ۳۰/۰۱/۹۴ بازدید کردند.

ادامه مطلب
نهمین کنفرانس تجارت الکترونیک در اصفهان  با حمایت مرکز منطقه ای و ISC

نهمین کنفرانس تجارت الکترونیک در اصفهان با حمایت مرکز منطقه ای و ISC

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد کسب و کار الکترونیکی در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۴ با حمایت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب
بازدید شهردار شیراز از مرکز منطقه ای و ISC

بازدید شهردار شیراز از مرکز منطقه ای و ISC

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) مهندس پاک فطرت، شهردار شیراز مورخ ۱۸/۰۱/۹۴ از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بازدید کردند.

ادامه مطلب