گروه تحقیق و توسعه

تعداد بازدید:۱۸۱۳

معرفی گروه:

اصطلاح تحقیق و توسعه توسط موسسه OECD به معنای کارهای خلاقانه‌ای که به منظور افزایش دانش و در نتیجه ابداع برنامه‌های جدید، به صورت سامان‌یافته، تعریف شده است. اصطلاح R&D سه فعالیت را در بر می‌گیرد: تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی و توسعه تجربی. تحقیقات پایه یک کار آزمایشی یا نظری است که برای کسب دانش جدید از بنیان پدیده‌ها و حقایق قابل مشاهده بدون هیچ گونه کاربرد و استفاده خاصی، انجام می‌شود. تحقیقات کاربردی نیز تحقیق اصلی است که به منظور کسب دانش جدید انجام شده است. با این حال، این هدف عمدتا به سمت یک هدف عملی یا هدف خاص هدایت می شود. توسعه تجربی یک کار سامان‌‌یافته با بهره‌گیری از دانش بدست آمده از پژوهش یا تجربه عملی می‌باشد که به تولید محصولات، سیستم‌ها و خدمات جدید یا بهبود قابل ملاحظه ای در آن‌ها منجر می‌گردد. از جمله وظایف گروه تحقیق و توسعه ISC می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ارتقا سطح کیفی و تنوع بخشی به خدمات ارائه شده توسط پایگاه
 • تحقیق و توسعه در زمینه استانداردهای خدمات اطلاعاتی و شناسایی مدل بهینه برای ISC
 • تحقیق و توسعه در زمینه راهکارهای افزایش مزیت رقابتی ISC در مقایسه با رقبای ملی، منطقه ای و جهانی
 • کنترل کیفی خدمات و محصولات پایگاه به منظور اطمینان از رعایت استانداردهای خدمات اطلاعات علمی
 • تحقیق و توسعه در زمینه ارتقا برند ISC به عنوان یکی از مراکز بین المللی خدمات اطلاعات علمی، رتبه بندی و نمایه سازی
 • تحقیق و توسعه در زمینه راه های درآمدزایی از مجموعه خدمات و محصولات تولیدی ISC
 • انجام نیازسنجی از مشتریان/کاربران به منظور تعدیل خدمات ومحصولات تولیدی مطابق با انتظارات و نیازهای دنیای واقعی
 • همکاری با واحدها و گروه های عملیاتی سازمان به منظور توسعه خدمات و یافتن راهکارهای موثر
 • مستندسازی تمامی فرایندهای تحقیق و توسعه
 • تحقیق و توسعه در زمینه طراحی نرم افزارها و خدمات مورد نیاز آینده
 • تحقیق و توسعه در زمینه معماری کلان سامانه های نرم افزاری و هوشمند
 • تحقیق و توسعه زیرسامانه ها در زمینه توسعه مدل داده ای، گسترش منابع داده ای با گردآوری و دروندهی خودکار
 • تحقیق و توسعه در زمینه الگوریتم های هوشمند تشخیص روابط ناموجود میان موجودیت های داده ای پایگاه داده

 

مدیر گروه:  

 مهندس فاطمه خلیفه

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

[ 1393-تاکنون]: عضو گروه برنامه نویسی استنادی

[ 1397-1399]: مدیر گروه برنامه نویسی استنادی

[ 1399-تاکنون]: مدیر گروه تحقیق و توسعه

 پست الکترونیکی: fkhalifeh@isc.ac,R&D@isc.ac
 

شورای تحقیق و توسعه:

تصمیم‌گیری در فرآیند انجام تحقیق و توسعه توسط اعضای شورای این گروه انجام می‌گیرد. اعضای شورا عبارتند از:

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰