دانشگاه های پیشتاز در طرح استاد محوری جهت رفع نیازهای کشور

۱۱ تیر ۱۴۰۳ | ۱۱:۴۵ کد : ۲۳۲۱ اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۵۲۱

به گزارش روابط عمومی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دانشگاه های پیشتاز در طرح استاد محوری جهت حل مسایل کشور با پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان معرفی شده اند.

دکتر سید احمد فاضل‌زاده رئیس موسسه ISC گفت: به منظور جهت دهی به تحقیقات و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در راستای رفع نیازهای کشور، زیر سامانه استادمحوری در نظام ایده ها و نیازها توسط موسسه ISC توسعه داده شده و در راستای اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه استادمحور مبتنی بر رفع نیازهای کشور، تعداد 3378 نیاز توسط دانشگاه ها، دستگاه های اجرایی، واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی، شرکت­ های دانش­ بنیان در سامانه استادمحوری نظام ایده ها و نیازها ثبت شده است.

وی  افزود: سامانه استادمحوری در نظام ایده ها و نیازها با آدرس https://parsa.nan.ac  در دسترس می باشد. در این سامانه بخشی از نیازها که قابلیت تعریف پایان­نامه کارشناسی ارشد و رساله­ دکتری دارد اطلاع ­رسانی می­شود. در طرح استادمحوری ویژه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در نظام ایده ­ها و نیازها برای سال تحصیلی 1404-1403، تعداد 763 نیاز توسط 74 دستگاه­ های اجرائی، واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی، شرکت ­های دانش ­بنیان و تعداد 2615 نیاز مرجعیت علمی توسط 70 دانشگاه و موسسه آموزش عالی ثبت شده است. همانگونه که در شکل 1 قابل مشاهده می باشد، دانشگاه شیراز (تعداد 282)، دانشگاه سمنان (تعداد 204)، دانشگاه ارومیه (تعداد 146)، دانشگاه شهید بهشتی (تعداد 140)، دانشگاه تهران (تعداد 139) و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (تعداد 135) به ترتیب بیشترین مشارکت را در ثبت نیازهای مرجعیت علمی داشتند و با توجه به شکل 2، آستان قدس رضوی (تعداد 102)، شرکت ملی مناطق نقت خیز جنوب (تعداد 94)، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (تعداد 91)، شرکت ملی گاز ایران (تعداد 70) نیز به ترتیب بیشترین مشارکت را در ثبت نیازهای صنعتی داشتند.

شکل 1: تعداد نیازهای مرجعیت علمی ویژه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به تفکیک دانشگاه

شکل 2: تعداد نیازهای صنعتی ویژه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به تفکیک سازمان

تعداد نیازهای صنعتی و مرجعیت علمی به تفکیک حوزه موضوعی در تصویر 3 و 4 ارائه شده است. بیشترین نیازهای ثبت شده توسط صنایع در فنی و مهندسی (76%) وپس از آن علوم انسانی (15%)، هنر (4%)، علوم پایه (3%)، کشاورزی و منابع طبیعی (1%)، علوم بهداشت (0.5 %) و دامپزشکی (0.5 %) است. همچنین، بیشترین نیازهای ثبت شده مرجعیت علمی در فنی و مهندسی (39%)  و پس از آن علوم انسانی (30%)، علوم پایه (14%)، کشاورزی و منابع طبیعی (12%)، هنر (3%)، دامپزشکی (1%) و علوم بهداشت (1%) است.

شکل 3: نیازهای صنعتی ویژه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به تفکیک حوزه موضوعی

شکل 4: نیازهای مرجعیت علمی ویژه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به تفکیک حوزه موضوعی

رئیس موسسه ISC افزود: ظرفیت پذیرش  دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه استادمحور در هر سال تحصیلی برای هر عضوهیات علمی با مرتبه استاد تمامی حداکثر دو دانشجو، با مرتبه دانشیاری یک دانشجو و با مرتبه استادیاری (اعضا هیئت علمی با مرتبه استادیاری که در دوسال منتهی به اعلام فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، در فهرست یک درصد یا دو درصد دانشمندان برتر جهان، اعلامی توسط موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) قرار گرفته باشند یا قراداد ارتباط جامعه با صنعت مرتبط داشته باشند) یک می باشد.

وی گفت: کد نیازهای مربوط به طرح استادمحوری سال 1404-1403 ویژه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در این دفترچه ارائه گردیده است. لازم است استادمیزبان درخواست تعریف پارسا بر روی نیاز اعلام شده در سامانه نان (https://parsa.nan.ac) را در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه به تصویب برساند. سپس، موضوع پارسا مصوب معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، توسط نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در سامانه نان ثبت شود. جزییات بیشتر فرآیندها در شیوه نامه اجرائی موجود در سامانه استادمحوری در دسترس می باشد.

دفترچه طرح استادمحوری ویژه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (سال تحصیلی 1404-1403) از طریق لینک زیر در دسترس می باشد.

https://isc.ac/fa/page/470

 


( ۱ )