تازه های نشر

۲۵ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۹ کد : ۱۶۹۰ اخبار برگزیده اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۴۸

به گزارش روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، بر اساس مصوبه شورای انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و حسب دستور این شورا، در شهریور و مهر ماه سال 1400 ، اداره انتشارات نسبت به اخذ مجوز کتاب های زیر اقدام نمود و آنها را به منثه چاپ رسانید.

کتاب عروس حضرت قرآن  (مشترک با دانشگاه شیراز)

نگارنده در تامل خود درباره این درس به این نتیجه رسید که پیش از زبان عرفان شایسته است به عرفان زبان بپردازیم و در حد مقدور و سرمایه اندک خود ماهیت عرفانی زبان را با نقش آفرینی های گوناگون آن به ویژه نسبتی که با هستی شگفت انگیز و طلسم گونه انسان دارد، باز شناسی کنیم که البته سخت و دشوار و بزرگ است.

کتاب تجزیه و تحلیل داده های توالی یابی نسل جدید (مشترک با دانشگاه گیلان)

این کتاب بر این دیدگاه تاکید دارد که انرژی برای حفظ نظم داخلی سیستم سلولی مورد نیاز است. بدون انرژی ثابت ورودی، بی نظمی سیستم همانطور که در قانون دوم ترمودینامیک آمده است، به تدریج افزایش می یابد و در نهایت منجر به تخریب سیستم می شود. اساسی ترین وظایف حفظ نظم داخلی سلول، جلوگیری از عملکرد نادرست و تجزیه شدن سیستم و تکثیر یا حتی توسعه این سیستم است.

تازه های نشرتازه های نشر